En blogg om hus och hem

Bygga Bastu


skrivet den 15 sep av David, klockan:14:25

Bra saker att tänka på när man skall bygga bastu.

Man kan köpa färdiga bastudörrar med fönster och beslag och man kan också göra en bastudörr av en vanlig innerdörr.
VIKTIGT!
Det är extremt farligt att använda dörrlås med kolvsystem. Det måste vara lätt att skjuta upp dörren. En magnettillhållare, rullås eller självstängande gångjärn räcker för att hålla dörrbladet stängt. Dörren ska öppnas utåt och utan lås och låsvred. Dörren förses med dörrknopp i trä och magnettillhållare eller liknande.

Lufttemperaturen får högst bli 110°C. Man kan dessutom installera en extra värmebrytare inne i bastun så det inte blir för varmt. Tänk också på att aggregatet ska skall ha ett skydd mot beröring och att även resten av inredningen ska vara gjord så att man inte kan få brännskador.

Det är viktigt att tilluftsventilen placeras mitt under bastuaggregatet och den ska alltid vara helt öppen. Tilluften till bastun ska komma från samma utrymme som där dörren till bastun finns. Avståndet mellan till- och frånluften ska vara maximalt. Frånluftsventilen ska vara placerad diagonalt över bastun i förhållande till tilluftsventilen. Den ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som tilluftsventilen. Frånluften ska ledas tillbaka till det rum som tilluften tas ifrån och aldrig mynna ut i det fria. (Eftersom det "alltid" är ett undertryck inomhus kommer frånluftsventilen i så fall att fungera som tilluft.) Ett eventuellt tomrum ovanför bastun ska vara ventilerat. Fortfarande gäller att frånluften ska ha förbindelse med det utrymme tilluften tas ifrån. Mekanisk ventilation av tilluft till bastu är inte tillåtet. Båda ventilerna ska ha en area av minst 125 cm2.


Currently rated 3.0 by 15 people

  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed